Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 TRYSORAU O AIR DUW | SALMAU 135-141

Cawson Ni Ein Gwneud Mewn Ffordd Rhyfeddol

Cawson Ni Ein Gwneud Mewn Ffordd Rhyfeddol

Myfyriodd Dafydd ar dystiolaeth o rinweddau da Duw a oedd i’w gweld yn Ei greadigaeth. Defnyddiodd ei fywyd i wasanaethu Jehofa gyda hyder.

Wrth i Dafydd fyfyrio ar y greadigaeth, cafodd ei ysgogi i foli Jehofa:

139:14

  • “Dw i’n dy foli di, am fod dy waith di mor syfrdanol a rhyfeddol”

139:15

  • “Roeddet ti’n gweld fy ffrâm i pan oeddwn i’n cael fy siapio yn y dirgel, ac yn cael fy ngweu at ei gilydd yn nyfnder y ddaear”

139:16

  • “Gwelodd dy lygaid fy nefnydd di-lun; y mae’r cyfan wedi ei ysgrifennu yn dy lyfr,” (BCND)