Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: ’Dyn ni i gyd angen cysur ar adegau. Ond lle cawn ni hyd iddo?

Adnod: 2Co 1:3, 4

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Watchtower yn edrych ar sut mae Duw yn rhoi cysur inni.

THE WATCHTOWER (tudalen gefn)

Cwestiwn: Mae rhai yn credu mai rhywbeth yn y galon yw Teyrnas Dduw; ond eraill yn credu ei fod yn ganlyniad i ymdrechion dynion i ddod â heddwch byd-eang. Beth yw eich barn chi?

Adnod: Da 2:44

Cynnig: Yn ôl y Beibl, llywodraeth go iawn yw Teyrnas Dduw. Mae’r erthygl hon yn trafod ymhellach yr hyn mae’r Beibl yn ei ddweud am Deyrnas Dduw.

DYSGA’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Sut gallwn ni wybod bod gan Dduw ddiddordeb ynon ni?

Adnod: 1Pe 5:7

Gwirionedd: Mae Duw yn ein gwahodd i weddïo arno oherwydd bod ganddo ddiddordeb ynon ni.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.