Pregethu wrth fam a’i merch yn nhalaith Gorllewin Bengâl yn India

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Medi 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno’r Watchtower ac un o wirioneddau’r Beibl sy’n profi bod gan Dduw ddiddordeb ynon ni. Defnyddia’r syniadau i greu dy gyflwyniad dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

“Rhodia yng Nghyfraith Jehofa”

Beth yw ystyr rhodio yng nghyfraith Jehofa? Mae ysgrifennwr Salm 119 yn esiampl da i ni heddiw.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Os Bydd Plentyn yn Ateb y Drws

Y ffordd priodol o ymateb sy’n dangos parch i’r rhieni.

TRYSORAU O AIR DUW

“Daw Fy Nghymorth Oddi Wrth Jehofa”

Mae Salm 121 yn defnyddio lluniau geiriol i disgrifio amddiffyn Jehofa.

TRYSORAU O AIR DUW

Cawson Ni Ein Gwneud Mewn Ffordd Rhyfeddol

Yn Salm 139, mae Dafydd yn moli Jehofa am ysblander ei greadigaeth.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Maglau i’w Hosgoi Wrth Gynnal Astudiaeth Feiblaidd

I gyrraedd calonnau myfyrwyr y Beibl, beth dylen ni ei osgoi?

TRYSORAU O AIR DUW

“Mae Jehofa yn Fawr ac yn Deilwng o Fawl”

Mae Salm 145 yn dangos sut roedd Dafydd yn teimlo tuag at ofal Jehofa dros bob un o’i weision Ef.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Annog y Rhai Sydd â Diddordeb i Fynychu’r Cyfarfodydd

Mae’r rhai sydd â diddordeb a myfyrwyr y Beibl fel arfer yn gwneud mwy o gynnydd unwaith iddyn nhw ddechrau mynychu’r cyfarfodydd.