Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?—Sut i’w Ddefnyddio?

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?—Sut i’w Ddefnyddio?

Mae’r llyfryn Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw? wedi ei gynllunio i’w ddefnyddio gyda myfyrwyr y Beibl ar ddechrau pob astudiaeth neu ar y diwedd. * Mae gwersi 1 i 4 yn gymorth i’r myfyrwyr ddod i’n hadnabod ni fel pobl, mae gwersi 5 i 14 yn helpu iddyn nhw ddysgu am ein gwaith, a gwersi 15 i 28 yn dangos y gyfundrefn ar waith. Yn gyffredinol, mae’n well trafod pob gwers mewn trefn, oni bai bod un ohonyn nhw’n delio â phwnc sydd o fwy o ddiddordeb ar y pryd. Dim ond un dudalen sydd i bob gwers, ac mae’n bosibl ei thrafod mewn pump i ddeg munud gyda’r rhan fwyaf o fyfyrwyr.

  • Tynna sylw at y cwestiwn sy’n deitl i’r wers

  • Darllena’r wers gyda’ch gilydd, yn syth drwodd neu ddarn ar y tro

  • Trafoda’r hyn sydd newydd gael ei ddarllen. Defnyddia’r cwestiynau ar waelod y dudalen a’r lluniau. Darllena’r adnodau sydd fwyaf perthnasol a’u trafod. Esbonia fod yr isbenawdau mewn print trwm yn ateb y cwestiwn yn y teitl

  • Os oes yna flwch “I Ddysgu Mwy,” darllena hwnnw gyda’ch gilydd ac annog dy fyfyriwr i ddilyn yr awgrym

^ Par. 3 Y fersiwn ar-lein yw’r un diweddaraf.