Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 TRYSORAU O AIR DUW | JEREMEIA 49-50

Mae Jehofa yn Bendithio Gostyngeiddrwydd ac yn Cosbi Balchder

Mae Jehofa yn Bendithio Gostyngeiddrwydd ac yn Cosbi Balchder

50:4-7

  • Byddai’r Israeliaid edifeiriol yn crio o lawenydd wrth i Jehofa eu rhyddhau o gaethiwed

  • Bydden nhw’n cydnabod unwaith eto eu cyfamod ag ef, a theithio yn ôl i Jerwsalem er mwyn adfer gwir addoliad

50:29, 39

  • Ni fyddai Babilon falch yn osgoi’r gosb o fod mor greulon tuag at bobl Jehofa

  • Fel y proffwydwyd, daeth Babilon yn dir diffaith heb neb yn byw ynddi