Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cyflwyniad: Mae pedwar marchog llyfr Datguddiad yn un o’r darluniau mwyaf adnabyddus yn y llyfr hwnnw. Mae rhai yn cael eu dychryn ganddo. Mae eraill yn cael eu cyffroi.

Adnod: Dat 1:3

Cynnig: Mae’r rhifyn hwn o’r Watchtower yn esbonio sut mae’r pedwar marchog yn newyddion da i ni.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl ei fod yn bosib’ i wybod beth sy’n dod yn y dyfodol?

Adnod: Esei 46:10

Gwirionedd: Mae Duw yn datgelu’r dyfodol i ni drwy ei Air, y Beibl.

SUT I GAEL TEULU HAPUS (hf)

Cyflwyniad: ’Dyn ni’n dangos y fideo byr ’ma am y teulu. [Dangos fideo’r cyflwyniad ar gyfer Sut i Gael Teulu Hapus.]

Cynnig: Os hoffech chi ddarllen y llyfryn yn y fideo, galla’ i roi copi am ddim ichi neu ddangos sut i’w lawrlwytho oddi ar ein gwefan.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.