Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

THE WATCHTOWER

Cwestiwn: Ydych chi’n meddwl bydd y geiriau hyn yn dod yn wir ryw dro yn y dyfodol?

Adnod: Dat 21:3, 4

Cynnig: Mae’r rhifyn hwn o’r Watchtower yn trafod sut bydd Duw yn dod â’r geiriau hyn yn wir, a beth gall yr addewid hwn ei olygu i chi.

THE WATCHTOWER (tudalen gefn)

Cwestiwn: Sylwch ar y cwestiwn hwn. [Tynna sylw at y cwestiwn cyntaf, a’r atebion bosibl sydd i’w gweld yn yr erthygl ar dudalen 16.] Beth yw eich barn?

Adnod: Sal 83:18, Y Beibl Cysegr-lân

Cynnig: Mae’r erthygl hon yn trafod pethau eraill mae’r Beibl yn ei ddweud am enw Duw.

BEIBL DDYSGU

Cwestiwn: Mae rhai pobl yn meddwl mai Duw sy’n rheoli’r byd. Ond oeddech chi’n gwybod nad yw’r Beibl yn dweud hynny?

Adnod: 1In 5:19

Cynnig: Mae’r llyfr hwn yn egluro mewn ffordd syml beth mae’r Beibl yn ei ddweud ar y testun hwn, a thestunau eraill.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.