Cwpl priod yn astudio gyda’i gilydd, gan ddefnyddio’u tabled

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Mai 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno’r Watchtower a’r llyfr Beibl Ddysgu. Defnyddia’r enghreifftiau i greu dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Gweddïo Dros Eraill yn Plesio Jehofa

Dywedodd Duw wrth Job i weddïo dros ei dri gyfaill angharedig. Sut cafodd Job ei fendithio am ei ffydd a’i ddyfalbarhad? (Job 38-42)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Wyt Ti’n Defnyddio JW Library?

Sut i gael yr ap? Sut y gall dy helpu yng nghyfarfodydd y gynulleidfa ac ar y weinidogaeth?

TRYSORAU O AIR DUW

I Gael Heddwch â Jehofa, Mae’n Rhaid Inni Anrhydeddu Ei Fab, Iesu

Sut mae’r cenhedloedd wedi ymateb i awdurdod Iesu? Pam ei bod yn bwysig inni anrhydeddu Brenin eneiniog Duw? (Salm 2)

TRYSORAU O AIR DUW

Pwy a Gaiff Aros ym Mhabell Jehofa?

Mae Salm 15 yn disgrifio’r hyn y mae Jehofa yn edrych amdano mewn ffrind.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Ffyrdd o Ddefnyddio JW Library

Sut i ddefnyddio’r ap ar gyfer astudio, yn y cyfarfodydd, ac ar y weinidogaeth.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Proffwydoliaethau yn Rhoi Manylion am y Meseia

Gweld sut cafodd proffwydoliaethau Meseianaidd yn Salm 22 eu cyflawni yn Iesu.

TRYSORAU O AIR DUW

Edrych i Jehofa am Ddewrder

Beth all ein helpu ni gael dewrder fel Dafydd? (Salm 27)