Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Paid â Phoeni

Paid â Phoeni

Dywedodd Iesu yn ei Bregeth ar y Mynydd y dylen ni beidio â phoeni am ein bywydau. (Mth 6:25) Er ei bod yn hollol naturiol i bobl amherffaith sy’n byw ym myd Satan bryderu o bryd i’w gilydd, roedd Iesu’n dysgu ei ddilynwyr i osgoi pryderu’n ormodol. (Sal 13:2) Pam? Oherwydd gall orbryderu, hyd yn oed am anghenion dyddiol, dynnu ein sylw a gwneud hi’n anoddach inni roi’r Deyrnas yn gyntaf. (Mth 6:33) Bydd sylwadau eraill Iesu yn ein helpu i stopio pryderu’n ormodol.

Am beth dw i eisiau stopio pryderu?