Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

“O Jehofa, . . . Ynot Ti yr Wyf yn Ymddiried”

“O Jehofa, . . . Ynot Ti yr Wyf yn Ymddiried”

Mae’n bwysig inni ymddiried yn Jehofa mewn amseroedd da a drwg fel ei gilydd. (Sal 25:1, 2) Yn yr wythfed ganrif COG, wynebodd yr Iddewon argyfwng a brofodd eu ffydd yn Nuw. Mae llawer o wersi i ni yn yr hyn a ddigwyddodd. (Rhu 15:4) Ar ôl gwylio’r fideo ‘O Jehofa, Ynot Ti yr Wyf yn Ymddiried,’ sut byddet ti’n ateb y cwestiynau canlynol?

  1. Pa argyfwng gafodd Heseceia?

  2. Sut rhoddodd Heseceia’r egwyddor yn Diarhebion 22:3 ar waith pan welodd y posibilrwydd o warchae ar y ddinas?

  3. Pam na ystyriodd Heseceia ildio i Asyria neu wneud cynghrair â’r Aifft?

  4. Sut mae Heseceia yn esiampl dda i Gristnogion?

  5. Pa sefyllfaoedd heddiw sy’n profi ein hymddiriedaeth ni yn Jehofa?

Ysgrifenna sefyllfaoedd lle gallaf ymddiried yn fwy yn Jehofa.