Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Bobl Ifanc—Ai Jehofa Yw Dy Ffrind Gorau?

Bobl Ifanc—Ai Jehofa Yw Dy Ffrind Gorau?

Pa rinweddau rwyt ti’n chwilio amdanyn nhw mewn ffrind? Mae’n debyg dy fod ti’n gwerthfawrogi ffyddlondeb, caredigrwydd, a haelioni. Mae gan Jehofa rhain i gyd. (Ex 34:6; Act 14:17) Mae’n gwrando wrth iti weddïo arno. Mae’n rhoi help llaw bryd bynnag rwyt ti ei angen. (Sal 18:19, 35) Mae’n maddau dy gamgymeriadau. (1In 1:9) Am ffrind bendigedig yw Jehofa!

Sut gelli di fod yn ffrind i Jehofa? Dysga amdano drwy ddarllen ei Air. Tywallt dy galon o’i flaen. (Sal 62:8; 142:2) Dangosa dy fod ti’n trysori’r pethau sy’n bwysig i Jehofa, fel ei Fab, ei Deyrnas, a’i addewidion am y dyfodol. Dyweda wrth eraill amdano. (De 32:3) Os wyt ti’n meithrin perthynas agos â Jehofa, bydd yn ffrind iti am byth.—Sal 73:25, 26, 28.

GWYLIA’R FIDEO YOUTHS—“TASTE AND SEE THAT JEHOVAH IS GOOD,” AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Sut gelli di baratoi ar gyfer ymgysegru a bedydd?

  • Sut gall eraill yn y gynulleidfa dy helpu di i addoli Jehofa?

  • Sut mae’r weinidogaeth yn cryfhau dy berthynas â Jehofa?

  • Gelli di fod yn ffrind i Jehofa am byth!

    Pa aseiniadau sydd ar gael iti yng ngwasanaeth Jehofa?

  • Beth rwyt ti’n ei werthfawrogi am Jehofa?