Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Mae Jehofa’n Caru Pobl Lân

Mae Jehofa’n Caru Pobl Lân

“Golcha dy ddwylo. Glanha dy ystafell. Golcha’r llestri. Dos â’r bin allan.” Mae llawer o rieni yn dysgu eu plant sut i gadw’n lân yn gorfforol. Ond, mae’r egwyddorion am lendid yn dod oddi wrth Dduw. (Ex 30:18-20; De 23:14; 2Co 7:1) Pan ydyn ni’n cadw ein pethau’n lân, rydyn ni’n anrhydeddu Jehofa. (1Pe 1:14-16) Beth am ein cartref a’n milltir sgwâr? Yn wahanol i bobl sy’n taflu eu sbwriel ar y ffordd a llefydd eraill, mae Cristnogion yn ceisio cadw’r ddaear yn lân. (Sal 115:16; Dat 11:18) Gall hyd yn oed y ffordd rydyn ni’n cael gwared ar bethau bychain fel pacedi creision, caniau diod, neu gwm cnoi ddangos ein hagwedd tuag at lendid. Ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud, “dŷn ni am ddangos yn glir mai gweision Duw ydyn ni.”—2Co 6:3, 4.

GWYLIA’R FIDEO GOD LOVES CLEAN PEOPLE AC YNA ATEBA’R CWESTIYNAU CANLYNOL:

  • Pa esgusodion gallai rhai eu gwneud dros beidio â chadw eu pethau’n lân?

  • Sut dangosodd Cyfraith Moses agwedd Jehofa tuag at lendid?

  • Sut gallwn ni dystiolaethu heb ddweud gair?

Sut galla’ i adlewyrchu agwedd Jehofa tuag at lendid yn fy mywyd?