Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Mae Cadw Ein Bywydau yn Syml yn Ein Helpu i Foli Duw

Mae Cadw Ein Bywydau yn Syml yn Ein Helpu i Foli Duw

Heddiw, digon hawdd yw cymhlethu ein bywydau gyda llawer o bethau. Mae angen amser ac egni i siopa am eiddo, talu amdanyn nhw, eu defnyddio nhw, edrych ar eu hôl nhw, a’u diogelu. Roedd Iesu yn byw bywyd syml fel nad oedd eiddo materol yn tynnu ei sylw o’i weinidogaeth yn ddiangen.Mth 8:20.

Sut gallet ti symleiddio dy fywyd fel dy fod ti’n gallu gwneud mwy yn y gweinidogaeth? Gydag ambell newid, a fyddai hi’n bosibl i rywun yn dy deulu ymuno â rhengoedd yr arloeswyr? Hyd yn oed os wyt ti mewn gwasanaeth llawn amser ar hyn o bryd, a wyt ti wedi gadael i bethau materol gymhlethu dy fywyd? Mae bywyd syml yng ngwasanaeth Jehofa yn un hapus a bodlon.1Ti 6:7-9.

Noda ffyrdd elli di symleiddio dy fywyd.