Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 EIN BYWYD CRISTNOGOL

Amserlenni ar Gyfer Arloesi Llawn Amser

Amserlenni ar Gyfer Arloesi Llawn Amser

Mae’n rhaid cael amserlen dda er mwyn iti arloesi. Drwy dreulio 18 awr bob wythnos yn y weinidogaeth byddi di’n gallu arloesi—a bydd dal amser iti fwynhau dy wyliau! Mae amserlen o’r fath yn ddigon hyblyg iti fedru ymdopi â phethau annisgwyl sy’n codi oherwydd salwch neu dywydd garw. Mae’r siart isod yn cynnig syniadau ar gyfer cyhoeddwyr sy’n gweithio rhan amser neu yn llawn amser, neu sydd â iechyd gwael neu ddiffyg egni. Efallai, gydag ychydig o newidiadau, gall rhywun yn dy deulu di gychwyn arloesi ym mis Medi. Beth am drafod hyn yn ystod dy addoliad teuluol nesaf?

DW I’N GWEITHIO’N RHAN AMSER

Dydd Llun

GWAITH

Dydd Mawrth

GWAITH

Dydd Mercher

GWAITH

Dydd Iau

6 awr

Dydd Gwener

6 awr

Dydd Sadwrn

4 awr

Dydd Sul

2 awr

DW I’N GWEITHIO’N LLAWN AMSER

Dydd Llun

2 awr

Dydd Mawrth

2 awr

Dydd Mercher

CYFARFOD CANOL WYTHNOS

Dydd Iau

2 awr

Dydd Gwener

2 awr

Dydd Sadwrn

6 awr

Dydd Sul

4 awr

MAE FY IECHYD YN WAEL

Dydd Llun

GORFFWYS

Dydd Mawrth

3 awr

Dydd Mercher

3 awr

Dydd Iau

3 awr

Dydd Gwener

3 awr

Dydd Sadwrn

3 awr

Dydd Sul

3 awr