Cyhoeddi’r newyddion da i fenyw sy’n casglu te yn Y Camerŵn

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Gorffennaf 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno The Watchtower a Newyddion Da Oddi Wrth Dduw! Defnyddia’r enghreifftiau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Rho Fawl i Jehofa, Gwrandawr Gweddi

Pam y mae hi’n dda i wneud dy addewidion i Dduw yn fater o weddi? Sut y gelli di ddangos dy fod yn ymddiried yn Jehofa yn dy weddïau? (Salmau 61-65)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Mae Cadw Ein Bywydau yn Syml yn Ein Helpu i Foli Duw

Beth gall symleiddio dy fywyd dy alluogi di i wneud? Sut gelli di efelychu ffordd Iesu o fyw?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Pobl Jehofa yn Selog Dros Wir Addoliad

Beth all sêl Dafydd tuag at Dduw ein dysgu? Beth mae ein sêl yn ein cymell i’w wneud? (Salmau 69-72)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Allet Ti Roi Cynnig Arni am Flwyddyn?

Mae bywyd bodlon gyda llawer o fendithion yn aros i’r rhai sydd am roi cynnig arni.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Amserlenni ar Gyfer Arloesi Llawn Amser

Allet ti synnu gweld bod arloesi’n llawn amser o fewn cyrraedd hyd yn oed y rhai sy’n brin o amser neu egni.

TRYSORAU O AIR DUW

Cofia Weithredoedd Jehofa

Beth yw rhai o weithredoedd Jehofa? Sut gall fyfyrio ar weithredoedd aruthrol Jehofa fod o les i ni? (Salmau 74-78)

TRYSORAU O AIR DUW

Pwy Yw’r Person Pwysicaf yn Dy Fywyd?

Dangosodd cyfansoddwr Salm 83 mai Jehofa Dduw oedd y person pwysicaf yn ei fywyd. Sut gallwn ni ddangos bod hyn yn wir yn ein bywyd ni?