GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Ebrill 2020

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres o sgyrsiau enghreifftiol am bwrpas Duw ar gyfer y ddynoliaeth a sut y bydd yn cael ei gyflawni.

Dydd Mawrth, Ebrill 7, 2020—Coffadwriaeth Marwolaeth Iesu

Sut byddi di’n paratoi dy galon ar gyfer Coffadwriaeth marwolaeth Iesu?

TRYSORAU O AIR DUW

Jacob a Laban yn Gwneud Cytundeb am Heddwch

Sut gelli di gadw heddwch gydag eraill neu ei adfer?

TRYSORAU O AIR DUW

Wyt Ti’n Brwydro i Gael Bendith?

I ba raddau wyt ti’n barod i ymdrechu er mwyn cael bendith gan Dduw?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Beth Sy’n Bwysicaf Imi?

Beth mae dy benderfyniadau ynglŷn â gwaith yn dangos am dy flaenoriaethau?

TRYSORAU O AIR DUW

Canlyniadau Trist o Gadw Cwmni Drwg

Sut gelli di benderfynu os ydy rhywun yn cwmni da neu beidio?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Cael Gwared ar Dduwiau Dieithr

Sut gelli di blesio Jehofa ac osgoi dylanwad ysbrydion drwg?