Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Sgyrsiau Enghreifftiol

Sgyrsiau Enghreifftiol

●○○ YR ALWAD GYNTAF

Cwestiwn: Ble gallwn ni gael cyngor dibynadwy ar sut i gael bywyd hapus llawn bendithion?

Adnod: Sal 1:1, 2

Linc: Pa effaith gall caru arian a phethau materol gael ar ein hapusrwydd?

○●○ YR AIL ALWAD

Cwestiwn: Pa effaith gall caru arian a phethau materol gael ar ein hapusrwydd?

Adnod: 1Ti 6:9, 10

Linc: Beth yw’r manteision o gadw agwedd bositif?

○○● Y DRYDEDD ALWAD

Cwestiwn: Beth yw’r manteision o gadw agwedd bositif?

Adnod: Dia 17:22

Linc: Sut gall teulu lwyddo er gwaethaf amgylchiadau anodd?