Cynnal astudiaeth Feiblaidd yn y Weriniaeth Tsiec

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Ebrill 2018

Sgyrsiau Enghreifftiol

Cyfres o sgyrsiau ynglŷn â’r Beibl a bywyd hapus.

TRYSORAU O AIR DUW

Y Pasg Iddewig a’r Goffadwriaeth—Y Tebygrwydd a’r Gwahaniaeth

Er nad oedd y Pasg yn rhagddarlun o’r Goffadwriaeth, mae rhai o nodweddion y Pasg yn arwyddocaol heddiw.

TRYSORAU O AIR DUW

Ewch a Gwnewch Ddisgyblion—Pam, Ble, a Sut?

Er mwyn gwneud disgyblion, mae’n rhaid dysgu eraill i gadw holl orchmynion Iesu. Mae ein gwaith o wneud disgyblion yn cynnwys dysgu ein myfyrwyr i roi dysgeidiaeth Iesu ar waith ac i ddilyn ei esiampl.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Pregethu a Dysgu—Yn Angenrheidiol ar Gyfer Gwneud Disgyblion

Gorchmynnodd Iesu i’w ddilynwyr fynd ati i wneud disgyblion. Beth mae hyn yn ei gynnwys? Sut gallwn ni helpu pobl i wneud cynnydd ysbrydol?

TRYSORAU O AIR DUW

“Mae Dy Bechodau Wedi eu Maddau”

Beth rydyn ni’n ei ddysgu o’r wyrth sydd wedi ei chofnodi yn Marc 2:5-12? Sut gall yr hanes hwn ein helpu i ddyfalbarhau pan ydyn ni’n sâl?

TRYSORAU O AIR DUW

Iacháu ar y Saboth

Pam cafodd Iesu ei gynhyrfu gymaint gan yr arweinwyr crefyddol Iddewig? Pa gwestiynau gallwn ni eu gofyn i weld a ydyn ni’n efelychu tosturi Iesu?

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Gan Iesu’r Gallu i Atgyfodi Ein Hanwyliaid

Bydd myfyrio ar wahanol hanesion Beiblaidd o bobl yn cael eu hatgyfodi yn cryfhau ein ffydd y bydd ein hanwyliaid yn cael eu hatgyfodi yn y dyfodol.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Defnyddia’r Adnoddau yn Ein Bocs Tŵls Dysgu yn Fedrus

Er mwyn dysgu’n effeithiol, rhaid inni ddysgu i ddefnyddio’n tŵls yn fedrus. Beth yw ein prif adnodd? Sut gallwn ni wella yn ein defnydd o’r adnoddau yn ein Bocs Tŵls Dysgu?