Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cwestiwn: Mae cymeriadau goruwchnaturiol yn amlwg mewn ffilmiau ac ar y teledu heddiw—dewiniaid, gwrachod, a fampiriaid. Beth ’dych chi’n ei feddwl? Ai rhyw hwyl ddiniwed ydy hyn, neu oes ’na ryw berygl cuddiedig?

Cynnig: Mae rhifyn hwn o’r Awake! yn trafod pam mae pobl yn cael eu hudo gan y goruwchnaturiol a beth sydd y tu ôl iddo.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Sut bydd Teyrnas Dduw yn datrys problemau’r byd?

Adnod: Mth 6:10

Gwirionedd: Bydd Teyrnas Dduw yn dod â heddwch, undod, a diogelwch i’r ddaear—fel y mae hi yn y nef.

BETH YW TEYRNAS DDUW? (Ail alwad)

Cwestiwn: [Tynna sylw at y cwestiwn ar gefn y daflen.] Sut bydd bywyd yn wahanol pan ddaw Teyrnas Dduw?

Adnodau: Sal 37:29; Esei 65:21-23

Cynnig: [Dangosa’r llyfryn Newyddion Da.] Mae Gwers 7 y llyfryn yn trafod beth gall yr addewidion hyn ei olygu i chi a fi. [Dechrau astudiaeth Feiblaidd gan ddefnyddio’r llyfryn.]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.