Croeso cynnes i chwaer anweithredol yn dod yn ôl i’r gynulleidfa

GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Ebrill 2017

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau enghreifftiol yr Awake! ar gyfer dysgu’r gwir am Deyrnas Dduw. Defnyddia’r syniadau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Gad i Jehofa Fowldio Dy Ymddygiad a Dy Feddwl

Mae’r Crochenydd Mawr yn mowldio ein rhinweddau ysbrydol, ond rhaid i ninnau wneud ein rhan.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Rho Groeso Cynnes Iddyn Nhw

Dylai unrhyw un sy’n dod i’n cyfarfod weld a phrofi cariad Cristnogol ar waith. Sut gelli di wneud dy ran i greu awyrgylch cynnes a chariadus yn Neuadd y Deyrnas?

TRYSORAU O AIR DUW

A Oes Gen Ti’r Awydd i Gydnabod Jehofa?

Yn Jeremeia pennod 24, roedd Jehofa yn cymharu pobl â ffigys. Pwy sydd fel y ffigys da, a sut gallwn fod fel y ffigys da heddiw?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Gelli Di Annog Cristion Anweithredol

Mae rhai anweithredol yn dal yn werthfawr i Jehofa Dduw. Sut gallwn ni eu helpu i ddod yn ôl i’r gynulleidfa?

TRYSORAU O AIR DUW

Bydda’n Ddewr Fel Jeremeia

Proffwydodd Jeremeia y byddai Jerwsalem yn cael ei dinistrio. Sut roedd Jeremeia yn gallu cadw ei ddewrder?

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Caneuon y Deyrnas yn Hwb i’n Dewrder

O ganu caneuon y Deyrnas, cryfhawyd y Cristnogion yng ngwersyll crynhoi Sachsenhausen. Gall y caneuon hyn rhoi hwb inni pan wynebwn dreialon.

TRYSORAU O AIR DUW

Rhagfynegodd Jehofa y Cyfamod Newydd

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng y cyfamod newydd a chyfamod y Gyfraith, ac ym mha ffordd ydy’r buddion yn dragwyddol?