Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 TRYSORAU O AIR DUW | JOB 33-37

Mae Ffrind Da yn Rhoi Cyngor Adeiladol

Mae Ffrind Da yn Rhoi Cyngor Adeiladol
GWELD

Pan ymunodd Elihu yn y sgwrs, roedd ei gyngor yn hollol wahanol i gyngor Eliffas, Bildad, a Soffar, yn ei eiriau ac yn y ffordd roedd yn trin Job. Dangosodd Elihu ei fod yn ffrind da i Job ac yn gynghorwr effeithiol, ac felly yn esiampl sy’n werth ei hefelychu.

RHINWEDDAU CYNGHORWR EFFEITHIOL

ELIHU YN GOSOD ESIAMPL DDA

32:4-7, 11, 12; 33:1

 

 • YN AMYNEDDGAR

 • YN GWRANDO’N ASTUD

 • YN BARCHUS

 
 • Arhosodd Elihu yn amyneddgar wrth i’r dynion hŷn orffen siarad cyn iddo ymuno yn y drafodaeth

 • Trwy wrando’n astud, roedd ganddo ddealltwriaeth dda o’r ddadl cyn iddo ychwanegu ei gyngor

 • Siaradodd â Job fel ffrind, a defnyddiodd ei enw

 

33:6, 7, 32

 

 • YN OSTYNGEDIG

 • YN HAWDD MYND ATO

 • YN CYDYMDEIMLO

 
 • Roedd Elihu yn ostyngedig, yn garedig, ac yn barod i gydnabod ei fod yn amherffaith

 • Roedd Elihu yn cydymdeimlo â Job

 

33:24, 25; 35:2, 5

 

 • YN GYTBWYS

 • YN GAREDIG

 • YN DILYN ARWEINIAD DUW

 
 • Arhosodd Elihu yn amyneddgar wrth i’r dynion hŷn orffen siarad cyn iddo ymuno yn y drafodaeth

 • Trwy wrando’n astud, roedd ganddo ddealltwriaeth dda o’r ddadl cyn iddo ychwanegu ei gyngor

 • Siaradodd â Job fel ffrind, a defnyddiodd ei enw