Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

 TRYSORAU O AIR DUW | MATHEW 16-17

Fel Pwy Wyt Ti’n Meddwl?

Fel Pwy Wyt Ti’n Meddwl?

16:21-23

  • Er i Pedr siarad â chymhelliad da, roedd Iesu yn gyflym i gywiro ei ffordd o feddwl

  • Roedd Iesu yn gwybod nad oedd hi’n amser iddo fod yn garedig wrtho’i hun. Roedd peidio â bod yn effro ar yr amser tyngedfennol hwn yn union beth oedd Satan eisiau iddo’i wneud

16:24

Tynnodd Iesu sylw at dri pheth y dylen ni ei wneud i alluogi Duw i’n harwain. Beth mae’r canlynol yn ei olygu?

  • Ymwadu â ti dy hun

  • Codi dy bren artaith

  • Dal ati i ddilyn Iesu