Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cwestiwn: Mae rhywun yn clywed mwy am bobl ifanc yn eu harddegau yn dioddef o iselder ysbryd heddiw. Beth ydych chi’n meddwl ydy’r ateb i’r broblem?

Cynnig: Mae gan y cylchgrawn hwn gynigion all helpu’r rhai yn eu harddegau i ddelio ag iselder, a sut gall y rhieni eu helpu.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Beth sy’n gwneud priodas hapus?

Adnod: Eff 5:33

Gwirionedd: Mae priodas yn ffynnu pan mae wedi ei sylfaenu ar gariad a pharch.

A GAFODD BYWYD EI GREU? (lc)

Cwestiwn: Wrth feddwl am gwestiwn dechreuad bywyd, ar beth ddylen ni seilio ein cred?

Adnod: Heb 11:1

Cynnig: Fel dywed yr adnod, ’dyn ni’n ddoeth i seilio’n cred ar “dystiolaeth sicr.” Mae’r llyfryn hwn yn ystyried tystiolaeth gadarn am darddiad bywyd o’r byd o’n cwmpas.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.