Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

AWAKE!

Cwestiwn: Dw i’n galw gyda’r rhifyn diweddaraf o’r Awake! Mae yna gwestiwn yma ar dudalen 2. Ga’ i ofyn beth yw eich barn chi?

Adnod: Dia 24:10

Cynnig: Mae’r erthygl hon yn trafod mwy o egwyddorion tebyg.

AWAKE!

Cwestiwn: Fyddech chi’n cytuno bod hi’n bwysig dewis ffrindiau da?

Adnod: Dia 13:20

Cynnig: Mae gwybodaeth ymarferol yn y rhifyn hwn o’r Awake! am sut i wneud ffrindiau da. [Tynna sylw at yr erthygl ar dudalennau 10-11.]

GWRANDO AR DDUW

Cwestiwn: Fyddech chi’n hoffi byw mewn byd fel hyn? [Dangos tudalennau 2-3, a rho gyfle i’r person ymateb.]

Adnod: Jer 29:11

Cynnig: Mae’r llyfryn hwn yn dangos sut gallwn ni wrando ar Dduw, ac edrych ymlaen at ddyfodol gwell. [Ystyria dudalennau 4-5.]

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.