Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Cyflwyniadau Enghreifftiol

DEFFRWCH!

Cwestiwn: Sut gallwn ni fod yn gytbwys wrth ddefnyddio’n hamser?

Adnod: Pre 4:6

Cynnig: Mae’r rhifyn yma o Deffrwch! yn rhoi awgrymiadau ymarferol ynglŷn â rhoi’r lle cyntaf i bethau pwysig mewn bywyd.

DYSGU’R GWIRIONEDD I ERAILL

Cwestiwn: Pam ’dyn ni yma?

Adnod: Sal 37:29

Gwirionedd: Creodd Duw bobl i fyw am byth ar y ddaear.

NEWYDDION DA ODDI WRTH DDUW!

Cwestiwn: Lle gallwn ni droi i gael newyddion da? [Dangos y fideo Hoffech Chi Glywed Newyddion Da?]

Adnod: Esei 52:7

Cynnig: Mae’r llyfryn yma yn cynnig “newyddion da” oherwydd bod y neges yn dod o’r Beibl.

LLUNIA DY GYFLWYNIAD DY HUN

Defnyddia’r fformat yn yr enghreifftiau blaenorol i lunio dy gyflwyniad dy hun.