GWEITHLYFR Y CYFARFODYDD Awst 2016

Cyflwyniadau Enghreifftiol

Syniadau ar gyfer cyflwyno’r Awake! a Gwrando ar Dduw a Byw am Byth. Defnyddia’r enghreifftiau i lunio dy gyflwyniadau dy hun.

TRYSORAU O AIR DUW

Aros yn Lloches y Goruchaf

Beth yw “lloches” Jehofa, ac ym mha ffordd y mae’n cynnig amddiffyniad? (Salm 91)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Hogi Ein Sgiliau yn y Weinidogaeth—Helpu Myfyrwyr y Beibl i Gymryd Camau Tuag at Ymgysegriad a Bedydd

Pam mae’r nodau ysbrydol hyn mor bwysig? Beth gelli di ei wneud i helpu dy fyfyrwyr eu cyrraedd?

TRYSORAU O AIR DUW

Blodeuo’n Ysbrydol Mewn Henaint

Mae adnodau Salm 92 yn pwysleisio’r ffaith gall hyd yn oed y rhai hŷn ffynnu a blodeuo’n ysbrydol.

TRYSORAU O AIR DUW

Mae Jehofa yn Cofio Mai Llwch Ydyn Ni

Yn Salm 103, defnyddiodd Dafydd ymadroddion i bortreadu mawredd trugaredd Jehofa.

TRYSORAU O AIR DUW

‘Diolchwch i Jehofa’

Mae adnodau Salm 106 yn medru dy helpu di i feithrin a chadw calon ddiolchgar tuag at Jehofa.

TRYSORAU O AIR DUW

‘Sut Gallaf Dalu’n ôl i Jehofa?’

Ym mha ffordd roedd y salmydd yn benderfynol o ddangos ei ddiolchgarwch i Jehofa? (Salm 116)

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Dysga’r Gwirionedd i Eraill

Rhanna wirionedd syml o’r Beibl gyda pherson arall drwy ddefnyddio’r fath newydd o gyflwyniad.

EIN BYWYD CRISTNOGOL

Ymgyrch Arbennig i Ddosbarthu’r Watchtower ym Mis Medi

Bydd y Watchtower yn sôn am gysur a sut mae Duw yn ei roi.