Neidio i'r cynnwys

‘Rhodio yn ôl Ffydd, Nid yn ôl Golwg’

Mae’r fyddin Rufeinig wedi bod yn gwarchae ar Jerwsalem, ond yn sydyn maen nhw’n tynnu’n ôl. Mae dau deulu Cristnogol yn gorfod dewis. A fyddan nhw’n ufudd i Iesu a throi eu cefnau ar bopeth sy’n gyfarwydd iddyn nhw? Mae eu bywydau yn y fantol. Mae’r fideo hwn yn darlunio cyfnod o hanes go iawn a gofnodwyd yn y Beibl. Er mwyn cywirdeb, y mae golygfeydd yn dangos yr ymladd. Nid mawrygu’r trais yw’r nod, ond dangos y sefyllfa a wynebai Cristnogion yn y ganrif gyntaf.