Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa—Ffydd ar Waith, Rhan 1: Allan o Dywyllwch

Roedd angen ffydd fawr ar Fyfyrwyr y Beibl i dorri’n rhydd o gau gredoau a oedd wedi cadw pobl yn y tywyllwch am ganrifoedd. Yn ddewr ac yn selog, gadawon nhw i’w goleuni ddisgleirio. Ystyriwch eu dewrder a’u ffyddlondeb wrth i Jehofa eu harwain “allan o dywyllwch i’w ryfeddol oleuni ef.”