Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Cyflwyniad i Haggai

Cyflwyniad i Haggai

Cipolwg ar broffwydoliaeth Haggai, sy’n pwysleisio’r pwysigrwydd o roi’r flaenoriaeth i addoli Duw yn hytrach na buddion personol.