Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Ebrill 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 30 Mai i 26 Mehefin 2016.

Mae Bod yn Ffyddlon yn Plesio Duw

Pa wersi y mae Cristnogion yn eu dysgu oddi wrth hanes Jefftha a’i ferch yn y Beibl?

“Gadewch i Ddyfalbarhad Gyflawni ei Waith”

Beth sydd yn y fantol pan wyt ti’n wynebu prawf o’th ddyfalbarhad? A pha esiamplau gwych o ddyfalbarhau a all roi nerth iti?

Pam y Dylen Ni Gwrdd Gyda’n Gilydd i Addoli?

Mae dy bresenoldeb yn y cyfarfodydd yn effeithio arnat ti, ar eraill, a hefyd ar Jehofa. Wyt ti’n gwybod sut?

Aros yn Niwtral Mewn Byd Rhanedig

Pedwar peth allweddol i’th helpu i baratoi ar gyfer pethau a all fygwth dy niwtraliaeth.

HANES BYWYD

Lleianod yn Dod yn Wir Chwiorydd Ysbrydol

Pam gwnaethon nhw adael y cwfaint a chefnu ar yr eglwys Gatholig?

Ydy Dy Weinidogaeth Di Fel y Gwlith?

Sut gall dy weinidogaeth fod yn ysgafn, yn adfywiol, ac yn hanfodol ar gyfer bywyd?