Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Rhagfyr 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 30 Ionawr i 26 Chwefror 2017.

HANES BYWYD

Dod yn Bob Peth i Bawb

Mae’r holl aseiniadau a gafodd Denton Hopkinson ar hyd y blynyddoedd wedi ei helpu i weld sut mae Jehofa yn derbyn pobl o bob math.

Cefaist Dy Ryddhau Oherwydd Caredigrwydd Anhaeddiannol

Mae ystyried sut mae Jehofa wedi dy ryddhau oddi wrth bechod yn rhoi buddion iti.

Mae Rhoi Dy Fryd ar Bethau’r Ysbryd yn Golygu Bywyd a Heddwch

Mae Rhufeiniaid pennod 8 yn cynnwys cyngor a all dy helpu i gael y wobr y mae Jehofa yn ei chynnig i’r holl ddynoliaeth.

Wyt Ti’n Cofio?

Wyt ti wedi darllen y rhifynnau diweddaraf o’r Tŵr Gwylio? Tybed a fedri di ateb y cwestiynau hyn?

Rho Dy Holl Bryderon i Jehofa

Ar adegau, roedd gweision Duw yn bryderus. Mae yna bedwar cam ymarferol sy’n gallu dy helpu i elwa ar heddwch Duw.

Mae Jehofa yn Gwobrwyo Pawb Sy’n ei Geisio o Ddifrif

Sut mae gwybod y byddwn ni’n cael ein gwobrwyo gan Jehofa o fudd inni? Sut mae wedi gwobrwyo ei weision yn y gorffennol, a sut mae’n gwneud hynny heddiw?

Ysbryd Addfwyn—Ffordd Doethineb

Nid yw’n hawdd peidio â chynhyrfu pan fyddi di’n cael dy drin yn annheg, ond eto, mae’r Beibl yn annog Cristnogion i fod yn addfwyn. Beth fydd yn dy helpu i feithrin y rhinwedd ddwyfol hon?

Mynegai Y Tŵr Gwylio 2016

Rhestr o erthyglau fesul categori a gyhoeddwyd yn y rhifyn astudio.