Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Mehefin 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 1-28 Awst 2016.

Mae Jehofa yn Gofalu Amdanat Ti

Sut gelli di fod yn sicr fod gan Dduw ddiddordeb ynot ti? Rho sylw i’r dystiolaeth.

Parchu Jehofa Ein Crochenydd

Sut mae Jehofa yn dewis y rhai y bydd yn eu llunio? Pam y mae’n eu mowldio nhw a sut?

Wyt Ti’n Gadael i’r Crochenydd Mawr Dy Lunio Di?

Pa rinweddau a fydd yn caniatáu i ti gael dy fowldio gan ddwylo Duw?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Pwy yw’r dyn ag offer ysgrifennu wrth ei wasg a’r chwech o ddynion ag arfau marwol yn eu dwylo a ddisgrifiwyd yng ngweledigaeth Eseciel yn eu cynrychioli?

Mae Jehofa Ein Duw yn Un Jehofa

Ym mha ffyrdd mae Jehofa ein Duw yn “un ARGLWYDD,” a sut gallwn ni ddangos hynny yn ein haddoliad?

Paid â Gadael i Feiau Pobl Eraill Dy Faglu Di

Yn y gorffennol roedd gweision ffyddlon Duw yn dweud neu’n gwneud pethau a oedd yn brifo eraill. Beth gallwn ni ei ddysgu oddi wrth yr esiamplau hyn yn y Beibl?

Rhinwedd Sy’n Fwy Gwerthfawr Nag Unrhyw Ddiemwnt

Mae meddu ar onestrwydd yn amhrisiadwy

Wyt Ti’n Cofio?

Wyt ti wedi darllen y rhifynnau diweddar o’r Tŵr Gwylio? Beth rwyt ti’n ei gofio?