Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Ionawr 2019

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 4 Mawrth hyd at 7 Ebrill 2019

Paid â Phryderu, Gan Mai Fi yw Dy Dduw Di

Rho sylw i dri rheswm pam y gallwn ni aros yn dawel ein meddyliau hyd y oed wrth wynebu treialon.

Mola Jehofa yn y Gynulleidfa

Wyt ti’n ei chael hi’n anodd ateb yn y cyfarfodydd? Gall yr erthygl hon dy helpu i gydnabod dy bryderon ac i’w trechu.

Sut Gelli Di Warchod Dy Galon?

Sut mae Satan yn ceisio llygru ein calon a sut gallwn ni ei gwarchod?

Beth Mae Swper Syml yn Ein Dysgu Ni am Frenin Nefol?

Beth mae pryd o fwyd y Goffadwriaeth yn ein dysgu am ostyngeiddrwydd, dewrder, a chariad Iesu?

Rhinweddau Sy’n Ein Hysgogi i Fynychu’r Cyfarfodydd

Beth a wnelo cariad, gostyngeiddrwydd, a dewrder â mynychu cyfarfodydd y gynulleidfa?

Aelod Newydd o’r Corff Llywodraethol

Dysga am gefndir Kenneth Cook, Jr.