Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Hydref 2019

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 2-29 Rhagfyr 2019.

1919—Can Mlynedd Yn Ôl

Ym 1919, rhoddodd Jehofa egni i’w bobl i bregethu yn fwy nag erioed o’r blaen. Ond yn gyntaf, roedd angen newid dramatig yn amgylchiadau Myfyrwyr y Beibl.

Barnedigaethau Duw—Ydy Duw’n Wastad yn Rhoi Digon o Rybudd?

Mae Jehofa Dduw yn rhybuddio preswylwyr y ddaear nawr fod ’na “storm” sy’n llawer gwaeth nag unrhyw beth maen nhw’n debygol o glywed amdano ar adroddiad tywydd. Sut mae ef yn gwneud hyn?

Cadw’n Brysur yn Ystod Diwedd y Dyddiau Diwethaf

Beth fydd yn digwydd yn niwedd y dyddiau diwethaf? A beth mae Jehofa’n disgwyl inni ei wneud tra ein bod ni’n aros am y digwyddiadau hynny?

Arhosa’n Ffyddlon Trwy’r Gorthrymder Mawr

Beth bydd Jehofa’n disgwyl inni ei wneud yn ystod y gorthrymder mawr? Sut gallwn ni ein paratoi ein hunain nawr er mwyn aros yn ffyddlon?

Beth Bydd Jehofa yn Achosi Iti ei Fod?

Yn y dyddiau a fu, rhoddodd Jehofa yr awydd a’r nerth i’w weision weithredu. Sut mae Jehofa yn ein harfogi i’w wasanaethu heddiw?

Addola Jehofa yn Unig

Gad inni ystyried dwy ran benodol o’n bywydau i’n helpu ni i bwyso a mesur ein defosiwn i Jehofa.