Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Gorffennaf 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 28 Awst–24 Medi, 2017.

Gwasanaethu o’u Gwirfodd—Yn Nhwrci

Yn 2014, cynhaliwyd ymgyrch bregethu arbennig yn Nhwrci. Pam cafodd yr ymgyrch ei threfnu? Beth oedd y canlyniadau?

Ceisio Gwir Gyfoeth

Sut gelli di ddefnyddio dy bethau materol i gryfhau dy berthynas â Jehofa?

Crio Gyda’r Rhai Sy’n Crio

Sut gall rhywun sy’n galaru ddod o hyd i gysur ar ôl colli anwylyd mewn marwolaeth? Beth gelli di ei wneud i’w helpu?

“Haleliwia!”—Pam Clodfori Jehofa?

Mae ysgrifennwr Salm 147 yn ein hatgoffa o’r rhesymau dros werthfawrogi ein Creawdwr.

Boed Iddo Ddod â Dy Gynlluniau Di i Gyd yn Wir

Rhaid i bobl ifanc benderfynu ar sut y bydden nhw’n byw eu bywydau. Gall hyn fod yn rhywbeth ofnus, ond bydd Jehofa’n bendithio’r rhai sy’n ceisio ei gyngor.

Ennill y Frwydr i Reoli Dy Feddwl

Mae Satan wedi creu propaganda ymosodol. Sut gelli di ei wrthod?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

A fyddai hi’n addas i Gristion gadw gwn i’w amddiffyn ei hun rhag pobl eraill?