Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Ebrill 2018

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 4 Mehefin i 8 Gorffennaf 2018.

Y Ffordd i Wir Ryddid

Mae rhai eisiau bod yn rhydd o annhegwch, rhagfarn, a thlodi. Mae eraill yn mynnu cael y rhyddid i ddweud beth maen nhw eisiau ei ddweud ac i ddewis beth maen nhw eisiau ei ddewis. Ydy gwir ryddid yn bosib?

Gwasanaethu Jehofa, Duw Rhyddid

Sut mae ysbryd Duw wedi ein rhyddhau ni? A sut gallwn ni osgoi camddefnyddio’r rhyddid oddi wrth Dduw?

Efelychu Jehofa—Duw Sy’n Rhoi Anogaeth

Mae pobl Jehofa yn wastad angen anogaeth.

Gad Inni Annog Ein Gilydd yn Enwedig Nawr

Gan bod dydd Jehofa mor agos, rhaid inni ddangos diddordeb yn ein brodyr er mwyn inni allu eu cryfhau pan fydd angen.

Bobl Ifanc, Ydych Chi’n Canolbwyntio ar Amcanion Ysbrydol?

Gall pobl ifanc bryderu oherwydd yr holl cyfleuoedd a phenderfyniadau sydd o’u blaenau. Sut gallan nhw wneud dewisiadau doeth ynglŷn â’r dyfodol?