Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Chwefror 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 3-30 Ebrill 2017.

Bydd Pwrpas Jehofa yn Cael ei Gyflawni!

Beth oedd pwrpas gwreiddiol Duw ar gyfer y ddaear a dynolryw? Beth aeth o’i le? Pam mae aberth pridwerthol Iesu fel allwedd sy’n agor y drws i bwrpas Duw gael ei gyflawni?

Y Pridwerth—Rhodd Berffaith Oddi Wrth Ein Tad

Mae’r pridwerth yn agor y drws i gyfleon arbennig, ac yn ateb dadleuon o’r pwys mwyaf.

HANES BYWYD

Gwelson Ni Garedigrwydd Hael Duw Mewn Ffyrdd Di-rif

Profodd Douglas a Mary Guest haelioni Duw fel arloeswyr yng Nganada ac fel cenhadon ym Mrasil a Portiwgal.

Jehofa yn Arwain ei Bobl

Yn yr amser a fu, defnyddiodd Jehofa ddynion i arwain ei bobl. Pa dystiolaeth sy’n dangos ei fod yn cefnogi’r unigolion hynny?

Pwy Sy’n Arwain Pobl Dduw Heddiw?

Addawodd Iesu y byddai gyda’i ddilynwyr hyd at ddiwedd y drefn. Sut mae’n arwain pobl Dduw ar y ddaear nawr?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Ysgrifennodd yr apostol Paul na fydd Jehofa “yn gadael i’r temtasiwn fod yn ormod i chi.” Ydy hyn yn golygu bod Duw yn dewis pa dreialon y byddwn yn eu hwynebu?

O’R ARCHIF

“Nid Oes yr Un Ffordd yn Rhy Anodd Nac yn Rhy Hir”

Yn ystod y 1920au hwyr a’r 1930au cynnar, roedd arloeswyr selog yn dangos eu bod nhw’n benderfynol o fynd â’r newyddion da am Deyrnas Dduw i berfeddwlad eang Awstralia.