Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Awst 2017

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 25 Medi hyd at 22 Hydref 2017.

Wyt Ti’n Fodlon Disgwyl yn Amyneddgar?

Roedd gweision ffyddlon Jehofa yn y gorffennol wedi gofyn am faint o amser y byddan nhw’n gorfod dioddef treialon, ond ni wnaeth Duw eu condemnio am ofyn y cwestiwn hwnnw.

Mae Heddwch Perffaith Duw y “Tu Hwnt i Bob Dychymyg”

Wyt ti erioed wedi gofyn pam mae Duw wedi caniatáu i rai pethau drwg ddigwydd yn dy fywyd di? Os felly, beth all dy helpu i ddyfalbarhau gyda phob hyder yn Jehofa?

Rhoi Heibio’r Hen Bersonoliaeth Unwaith ac am Byth

Mae tynnu’r hen bersonoliaeth yn un peth, ond mae gwneud hynny am byth yn rhywbeth arall. Sut gallwn ni lwyddo i wneud hynny er gwaethaf ein harferion drwg iawn yn y gorffennol?

Sut i Wisgo’r Bersonoliaeth Newydd a’i Chadw Amdanat

Gyda chymorth Jehofa, gelli di lwyddo i’w blesio. Ystyria, er enghraifft, ffyrdd ymarferol o ddangos tosturi, caredigrwydd, gostyngeiddrwydd, ac addfwynder.

Cariad—Rhinwedd Werthfawr

Mae’r Ysgrythurau yn dangos yn glir bod cariad yn tarddu o ysbryd glân Jehofa. Beth yn union ydy cariad? Sut gelli di ei feithrin? A sut gelli di ei ddangos bob dydd?

CYFANDIROEDD AMERICA

“Pryd Bydd Ein Cynulliad Nesaf?”

Pam roedd cynhadledd fach yn Ninas Mecsico, yn 1932, mor arbennig?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Pam Mae Hanes Mathew am Fywyd Cynnar Iesu’n Wahanol i Hanes Luc?