Y TŴR GWYLIO—RHIFYN ASTUDIO Gorffennaf 2016

Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys yr erthyglau astudio ar gyfer 29 Awst hyd at 25 Medi 2016.

Gwasanaethu o’u Gwirfodd—Yn Ghana

Er bod gwasanaethu lle mae angen mwy o gyhoeddwyr yn gallu bod yn anodd, mae’n dod â llawer o fendithion.

Ceisia’r Deyrnas, Nid Pethau

Mae Iesu’n egluro pam y dylen ni reoli ein hawydd am bethau materol.

Pam Mae’n Rhaid Inni Barhau i Fod yn Wyliadwrus?

Gall tri pheth ddylanwadu’n negyddol ar ein gallu i aros yn effro os nad ydyn ni’n ofalus

“Paid ag Ofni, yr Wyf Fi’n Dy Gynorthwyo”

Mae Jehofa wedi profi ei fod yn ffrind ffyddlon yn ystod cyfnodau anodd.

Gwerthfawrogi Caredigrwydd Anhaeddiannol Duw

Beth yw’r esiampl fwyaf o garedigrwydd anhaeddiannol Jehofa tuag at ddynolryw?

Lledaenu’r Newyddion Da am Garedigrwydd Anhaeddiannol Duw

Sut mae’r newyddion da am y Deyrnas yn pwysleisio caredigrwydd anhaeddiannol Duw?

Cwestiynau Ein Darllenwyr

Beth yw ystyr uno’r ddwy ffon a ddisgrifir yn Eseciel pennod 37?