Dim ond ar fersiynau Android 4.0 a hwyrach y mae modd defnyddio’r Kingdom Interlinear.