Mae gan ambell wyddor, fel un yr iaith Thai, acenion, esgynyddion a disgynyddion estynedig. Weithiau, dydy iOS ddim yn dangos yr ieithoedd hyn yn gywir.