Efallai gall ffrind sy’n gyfarwydd â JW Language eich helpu. Os nad yw hynny’n bosibl, cysylltwch â ni drwy lenwi ffurflen cymorth ar lein.