Mae JW Language yn ap swyddogol wedi ei gynhyrchu gan Dystion Jehofa i helpu pobl sy’n dysgu iaith newydd i wella eu geirfa a’u sgiliau cyfathrebu ar gyfer y weinidogaeth ac yng nghyfarfodydd y gynulleidfa.