Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

JW BROADCASTING

Gwylio Fideo ar Gais ar TV.JW.ORG

Gwylio Fideo ar Gais ar TV.JW.ORG

Mae Video on Demand yn gadael ichi wylio fideos tv.jw.org ar unrhyw adeg. Rhewi, dirwyn-yn-ôl, neu wibio ymlaen. Cewch wylio un fideo neu wylio’r casgliad cyfan. Cliciwch neu pwyswch y botwm Video on Demand i weld y categorïau sydd ar gael. Dilynwch y camau isod i gael hyd i’r fideos a’u gwylio:

 Cael Hyd i a Chwarae Fideo

Pan ddewiswch Video on Demand yn gyntaf, mae categorïau fideo yn ymddangos. Mae pob categori yn cael ei gynrychioli gan ddelwedd a theitl y categori. Mae rhai fideos i’w cael mewn mwy nag un categori. Er enghraifft, gallwch gael hyd i’r fideo Dychweliad y Mab Afradlon yn Movies, Family, a Teenagers.

Sgroliwch i lawr i weld y categorïau i gyd.

Cliciwch neu pwyswch ddelwedd y categori neu’r teitl i ddewis categori. Mae delwedd y faner ar frig y sgrin yn dangos teitl y categori a’r disgrifiad. O dan ddelwedd y faner fe welwch gasgliadau o fideos o fewn y categori.

Cyfrifiadur neu dabled: Cliciwch neu pwyswch Saeth Chwith neu Saeth Dde i weld mwy o fideos yn y casgliad.

Ffôn Clyfar: Mae’r fideo cyntaf ym mhob casgliad yn cael ei ddangos. I ddangos mwy o fideos mewn casgliad, pwyswch Gweld Mwy.

Cliciwch neu pwyswch ar ddelwedd y fideo neu deitl i ddewis fideo. Bydd delwedd y faner ar frig y sgrin yn dangos teitl y fideo, ei ddisgrifiad, a’i hyd.

Cliciwch neu pwyswch y botwm Chwarae i chwarae’r fideo. (Sylwch: Ar ddyfeisiau symudol iOS ac Android bydd rhaid ichi bwyso’r eicon Chwarae eto unwaith i’r chwaraewr fideo lwytho.)

Cliciwch neu pwyswch y botwm Lawrlwytho i gadw’r fideo ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol. (Sylwch: Mae angen rhaglen ychwanegol ar rai dyfeisiau symudol i lawrlwytho ffeiliau.) Cliciwch neu pwyswch ar yr hoff ansawdd fideo y dymunech i lawrlwytho.

Os ydych wedi gwylio rhan o fideo yn gynharach, cewch glicio neu bwyso ar y botwm Ailgydio er mwyn chwarae’r fideo o’r lleoliad presennol. Cliciwch neu pwyswch y botwm Chwarae o’r Cychwyn i chwarae’r fideo o’r dechrau.

 • Awgrym: Yn lle chwarae un fideo ar y tro, gallwch glicio neu bwyso’r botwm Chwarae’r Cyfan wrth ymyl teitl y casgliad i chwarae pob fideo yn y casgliad.

  Sylwch: Bydd y chwarae’n stopio pan fydd pob fideo yn y casgliad wedi cael ei chwarae.

 • Yn y modd Chwarae’r Cyfan, cliciwch neu pwyswch Sgipio’n Ôl i fynd yn ôl i’r fideo blaenorol yn y casgliad.

 • Yn y modd Chwarae’r Cyfan, cliciwch neu pwyswch Sgipio Ymlaen i fynd i’r fideo nesaf yn y casgliad.

 Rheoli Chwarae Fideos

Yn y rhan Video on Demand, gallwch reoli chwarae’r fideo fel hyn:

 • Cyfrifiadur: I newid i’r modd sgrin lawn, symudwch y llygoden dros y fideo ac wedyn cliciwch yr eicon Sgrin Lawn.

  Tabled neu ffôn clyfar: I newid i’r modd sgrin lawn, tapiwch y fideo ac wedyn pwyswch yr eicon Modd Arferol.

 • Cyfrifiadur: I adael y modd sgrin lawn, pwyswch yr allwedd Escape, neu symudwch y llygoden dros y fideo a phwyswch yr eicon Modd Arferol.

  iOS: I adael y modd sgrin lawn, tapiwch y fideo ac wedyn pwyswch yr eicon Modd Arferol.

  Android: I adael y modd sgrin lawn, tapiwch y fideo ac wedyn pwyswch yr eicon Modd Arferol. Mae rhai dyfeisiau Android hŷn yn chwarae fideos ar modd sgrin lawn yn unig.

  Windows Mobile: I adael y modd sgrin lawn, pwyswch y botwm Yn Ôl ar eich dyfais.

 • Cliciwch neu pwyswch Rhewi i rewi’r fideo.

 • Cliciwch neu pwyswch Chwarae i ailgydio.

 • I symud i bwynt gwahanol yn y fideo, llusgwch y dangosydd lleoliad yn ei flaen neu yn ei ôl.

 • Cyfrifiadur: I newid cydraniad y fideo sy’n chwarae ar y pryd, symudwch y llygoden dros y fideo, wedyn dros yr eicon Gosodiadau Fideo, a dewiswch y cydraniad y dymunwch. (Sylwch: Nid yw’r nodwedd hon yn gweithio ym mhob porwr.)

  Sylwch: Mae rhif uwch yn golygu ansawdd fideo uwch, mae hyn yn gofyn am gysylltiad rhyngrwyd cyflymach. Dewiswch yr un sy’n gweithio orau i’ch cyflymder rhyngrwyd a maint y sgrin. (Am fwy o fanylion, gwelwch Newid Gosodiadau ar Gyfer eich Cyfrifiadur, Tabled, neu Ffôn Clyfar.)

  Tabled neu ffôn clyfar: I newid cydraniad y fideo, tapiwch y fideo, pwyswch Gosodiadau Fideo, yna dewiswch y cydraniad y dymunwch o’r rhestr. (Sylwch: Nid yw’r opsiwn ar gael ar bob chwaraewr fideo symudol.)

 • Cyfrifiadur: I newid lefel y sain, symudwch gyrchwr y llygoden dros y fideo, yna dros yr eicon Lefel y Sain. Llithrwch ddangosydd lefel y sain i fyny neu i lawr i gynyddu neu leihau lefel y sain.

  Tabled neu ffôn clyfar: I newid lefel y sain, defnyddiwch y botwm sain ar eich dyfais symudol.