Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

JW BROADCASTING

Gwrando ar Sain ar TV.JW.ORG

Gwrando ar Sain ar TV.JW.ORG

Mae’r rhan Audio yn cynnwys sawl casgliad sain. Gwrandewch ar raglen unigol neu ar bob rhaglen yn y casgliad.

Cliciwch neu pwyswch y botwm Audio i weld y casgliadau sain sydd ar gael. Dilynwch y camau isod i gael hyd i raglenni sain a gwrando arnyn nhw.

 Gwrando ar Raglen Sain neu Gasgliad

Mae rhaglenni sain ym mhob casgliad wedi eu rhestru o dan deitl y casgliad. Sgroliwch i lawr i weld y casgliadau i gyd.

Cyfrifiadur neu dabled: Cliciwch neu pwyswch Saeth Chwith neu Saeth Dde i weld mwy o raglenni sain yn y casgliad.

Ffôn clyfar: Mae’r rhaglen gyntaf ym mhob casgliad yn dangos. I weld mwy o raglenni sain yn y casgliad, pwyswch Gweld Mwy.

Cliciwch neu pwyswch ar ddelwedd sain neu deitl i ddewis rhaglen sain. Mae delwedd a theitl y rhaglen y dewisoch yn dangos ar frig y sgrin.

Cliciwch neu pwyswch y botwm Chwarae i ddechrau chwarae’r rhaglen sain. (Sylwch: Ar iOS a dyfeisiau Android symudol mae rhaid ichi bwyso’r eicon Chwarae unwaith i’r rheolyddion sain ddangos.)

  • Awgrym: Yn lle chwarae rhaglen unigol ar y tro, gallwch glicio neu bwyso’r botwm Chwarae’r Cyfan i chwarae pob rhaglen sain yn y casgliad.

  • Cliciwch neu pwyswch y botwm Chwarae ar Hap i chwarae pob rhaglen sain yn y casgliad ar hap.

    Sylwch: Bydd y chwarae’n stopio pan fydd pob rhaglen sain yn y casgliad wedi cael ei chwarae.

 Rheoli Chwarae Sain

  • Cliciwch neu pwyswch Rhewi i rewi’r sain.

  • Cliciwch neu pwyswch Chwarae i ailgydio.

  • I symud i bwynt arall yn y rhaglen sain, llusgwch y dangosydd lleoliad yn ei flaen neu yn ei ôl.

  • Yn y modd Chwarae’r Cyfan neu Chwarae ar Hap, cliciwch neu pwyswch Sgipio’n Ôl i fynd yn ôl i’r rhaglen sain flaenorol yn y casgliad.

  • Yn y modd Chwarae’r Cyfan neu Chwarae ar Hap, cliciwch neu pwyswch Sgipio Ymlaen i fynd ymlaen i’r rhaglen sain nesaf yn y casgliad.

  • I newid lefel y sain, defnyddiwch y rheolyddion sain arferol ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol.