Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

JW BROADCASTING

Gwylio Cynnwys Wedi ei Ffrydio ar TV.JW.ORG

Gwylio Cynnwys Wedi ei Ffrydio ar TV.JW.ORG

Mae’r rhan Streaming yn tv.jw.org yn debyg i deledu gan ei bod yn cynnwys nifer o sianeli gyda chynnwys wedi ei raglennu. Dewiswch sianel i wylio’r darllediad cyfredol. Os ydych yn dymuno rheoli’r chwarae (hynny yw, gwylio’r fideo o’r cychwyn er mwyn gallu rhewi, dirwyn y rhaglen yn ei hôl, neu ei gwibio yn ei blaen), ewch at y rhan Video on Demand.

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i wylio cynnwys wedi ei ffrydio:

 Gwylio Sianel Wedi ei Ffrydio ar Gyfrifiadur

Cliciwch ar y botwm Streaming. Mae’r sianel ddi-ofyn yn llwytho, ac mae’r fideo cyfredol yn chwarae.

 • I weld y fideo mewn modd sgrin lawn, symudwch gyrchwr y llygoden dros y fideo, yna cliciwch ar yr eicon Sgrin Lawn.

 • I adael y modd sgrin lawn, pwyswch yr allwedd Escape, neu symudwch y cyrchwr dros y fideo, yna cliciwch yr eicon Maint Arferol.

 • I newid cydraniad y fideo, symudwch y cyrchwr dros y fideo, yna dros yr eicon Gosodiadau Fideo. Cliciwch ar y cydraniad y dymunwch. (Sylwch: Nid yw’r nodwedd hon yn gweithio ym mhob porwr.)

  Sylwch: Mae rhif uwch yn cynrychioli ansawdd fideo uwch, sy’n gofyn am gysylltiad rhyngrwyd cyflymach. Dewiswch yr un sy’n gweithio’n orau i’ch cyflymder rhyngrwyd a maint y sgrin. (Am fanylion pellach, gweler Newid Gosodiadau ar Gyfer eich Cyfrifiadur, Tabled, neu Ffôn Clyfar.)

 • I newid lefel y sain, symudwch y cyrchwr dros y fideo, yna dros yr eicon Lefel y Sain. Llithrwch ddangosydd lefel y sain i fyny neu i lawr i gynyddu neu leihau lefel y sain.

Cliciwch Play From Beginning i ymadael â’r sianel sy’n ffrydio a gweld y fideo cyfredol yn y rhan Video on Demand.

Awgrym: Ewch i Gosodiadau’r Defnyddiwr er mwyn rheoli pa sianel ffrydio sy’n llwytho yn gyntaf ar eich cyfrifiadur pan gliciwch Streaming.

Pan wyliwch sianel ffrydio am gyfnod maith heb newid y sianel, bydd neges yn torri ar draws y darllediad gan ofyn a ydych chi’n dal i wylio. Y rheswm dros y neges yw ei bod yn costio arian i ffrydio pob rhaglen fideo, felly dydyn ni ddim eisiau parhau i ddarlledu rhaglen os nad oes unrhyw un yn ei gwylio. Os ydych chi’n dal i wylio, pwyswch OK i fynd yn ôl i’r sianel ffrydio.

 Gwylio Sianel Wedi ei Ffrydio ar Ddyfais Symudol

Sylwch: Mae yna fân wahaniaethau yn y modd y mae dyfeisiau symudol sydd â sgriniau maint gwahanol a systemau gweithredu gwahanol yn gweithio. Mae rhai o’r gwahaniaethau hyn yn cael eu trafod yn y cyfarwyddiadau isod.

Ar ddyfais symudol fwy, megis tabled, pwyswch y botwm Streaming. Mae’r sianel ddiofyn yn llwytho.

Ar ddyfais symudol lai, megis ffôn clyfar, pwyswch y botwm Dewislen. Pwyswch Streaming i lwytho’r sianel ddiofyn, neu pwyswch Saeth i Lawr ar ochr dde Streaming, yna dewiswch sianel ffrydio.

Pwyswch yr eicon Chwarae i gychwyn y fideo.

 • I chwarae’r fideo yn y modd sgrin lawn, tapiwch ddwywaith ar y fideo, ac wedyn pwyswch yr eicon Sgrin Lawn.

  Sylwch: Yn y modd sgrin lawn gall rheolyddion fideo’r ddyfais (rhewi, chwarae, gwibio ymlaen, dirwyn-yn-ôl) ymddangos, ond bydd eu prosesau wedi eu hanalluogi.

 • iOS: I adael y modd sgrin lawn, tapiwch y fideo sgrin lawn, yna pwyswch yr eicon Sgrin Arferol neu’r botwm Wedi Gorffen.

  Android: I adael y modd sgrin lawn, tapiwch y fideo sgrin lawn, yna pwyswch y botwm Android Yn Ôl.

  Windows Mobile: I adael y modd sgrin lawn, pwyswch y botwm Yn Ôl ar eich dyfais.

 • I newid cydraniad y fideo, tapiwch y fideo ac wedyn yr eicon Gosodiadau Fideo. Dewiswch y cydraniad y dymunwch. (Sylwch: Nid yw’r nodwedd hon yn gweithio ar bob dyfais symudol.)

  Sylwch: Mae rhif uwch yn dynodi ansawdd fideo uwch, sy’n gofyn am gysylltiad rhyngrwyd cyflymach. Dewiswch yr un sy’n gweithio’n orau i’ch cyflymder rhyngrwyd a maint sgrin. (Am fwy o fanylion, gwelwch Newid Gosodiadau ar Gyfer eich Cyfrifiadur, Tabled, neu Ffôn Clyfar.)

I weld yr hyn sy’n dod nesaf, pwyswch y botwm Channel Guide. Ar ddyfais symudol fach, sgroliwch i lawr.

Pwyswch Play from the Beginning i adael y sianel ffrydio a gweld y fideo cyfredol yn y rhan Video on Demand.

Awgrym: Ewch i Gosodiadau i reoli pa sianel ffrydio sy’n llwytho’n gyntaf ar eich dyfais pan gliciwch Streaming.

 Dewis Sianel Wahanol ar Gyfrifiadur neu Dabled

Pan fo fideo yn ffrydio yn y modd arferol (nid y modd sgrin lawn), mae rhestr o sianeli sydd ar gael yn ymddangos o dan y fideo. Cliciwch neu pwyswch ar deitl y sianel i newid i’r sianel honno.

Ar gyfrifiadur neu dabled, mae’r sianeli yn dangos ar draws gwaelod y sgrin. Bydd y sianel sy’n chwarae ar y pryd wedi ei hamlygu gyda llinell las uwch ben teitl y sianel.

Cliciwch neu pwyswch Saeth Chwith neu Saeth Dde i weld sianeli ychwanegol. Cliciwch neu pwyswch ar deitl y sianel i newid i’r sianel honno.

Ar gyfrifiadur, bydd y fideo cyfredol yn chwarae’n syth. Ar ddyfeisiau iOS ac Android, mae rhaid ichi bwyso’r eicon Chwarae i ddechrau chwarae’r fideo.

 Dewis Sianel Wahanol ar Ffôn Clyfar

Pan fo fideo yn ffrydio yn y modd arferol (nid y modd sgrin lawn), bydd rhestr o sianeli sydd ar gael yn ymddangos o dan y fideo. Pwyswch ar deitl y sianel i newid i’r sianel honno.

Yn y modd ar-i-fyny ar ddyfais symudol fach, megis ffôn clyfar, mae’r sianeli ffrydio yn cael eu dangos mewn rhestr fertigol o dan y fideo. Mae’r sianel gyfredol yn cael ei hamlygu gyda llinell las uwch ben teitl y sianel. Pwyswch ar Saeth i Lawr i ochr dde enw’r sianel i ddangos yr hyn sy’n chwarae ar y pryd ar y sianel honno. Sgroliwch i lawr y rhestr i weld y sioeau sy’n dod, eu hyd, a’u hamseroedd dechrau.

Pwyswch Saeth i Fyny i gau’r rhestr ar gyfer y sianel.

Pwyswch deitl sianel i ddewis sianel, yna pwyswch yr eicon Chwarae i ddechrau chwarae’r fideo cyfredol ar y sianel honno.

 Edrych ar Amserlen y Sianeli

Ar gyfrifiadur neu dabled, mae amserlen y sianeli i’w chael o’r modd gwylio arferol (nid y modd sgrin lawn). Os ydych yn defnyddio dyfais symudol lai, megis ffôn symudol, gwelwch Dewis Sianel Wahanol ar Ffôn Clyfar.

Cliciwch neu pwyswch y botwm Channel Guide i ddangos rhestr o’r sianeli sydd ar gael a’r sioeau sy’n dod ar bob sianel.

Mae pob colofn yn cynrychioli sianel. Mae’r fideo sy’n chwarae ar y pryd yn cael ei ddangos ar frig y golofn. Mae sioeau sy’n dod, eu hyd, a’u hamseroedd dechrau yn cael eu rhestru o dano.

Cliciwch Saeth Chwith neu Saeth Dde i sgrolio trwy restr y sianeli. Cliciwch ar sianel i gael gwared ar amserlen y sianeli a newid i’r sianel a ddewisoch.

Sylwch: Mae’r amserau dechrau a ddangosir yn amserlen y sianeli yn cael eu pennu yn ôl eich cylchfa amser (hynny yw, cylchfa amser y cyfrifiadur neu’r ddyfais yr ydych yn eu gwylio). Mae hyn yn golygu na fydd gwylwyr sianel benodol yn gwylio’r un fideo ar yr un pryd. Er enghraifft, os ydych yn gwylio fideo am 7:00 yh., bydd person sy’n gwylio’r un sianel mewn cylchfa amser i’r dwyrain ohonoch wedi gweld y fideo awr yn gynt, pan oedd ei amser lleol yn 7:00 yh. Bydd gwyliwr mewn cylchfa amser i’r gorllewin ohonoch yn gwylio’r fideo hwnnw awr yn hwyrach, pan fydd ei amser lleol yn 7:00 yh.

Cliciwch neu pwyswch y botwm Channel Guide eto i ffarwelio ag amserlen y sianeli a mynd yn ôl i’r fideo.