Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

JW BROADCASTING

Gwylio Fideo ar Gais ar Roku

Gwylio Fideo ar Gais ar Roku

Mae Video on Demand yn ei gwneud hi’n bosibl ichi wylio unrhyw fideo JW Broadcasting gyda rheolaeth lawn ar y chwarae (rhewi, dirwyn-yn-ôl, gwibio ymlaen, sgipio). Gwylio un fideo yn unig neu bob fideo mewn casgliad.

(Sylwch: Mae darluniau rheolydd pell Roku 3 i’w cael drwy’r tiwtorial. Efallai bydd eich rheolydd pell yn gwahaniaethu rhywfaint.)

Dewiswch Video on Demand o hafan JW Broadcasting i weld y categorïau fideo sydd ar gael. Dilynwch y camau isod i gael hyd i fideos a’u gwylio:

 Cael Hyd i Fideo

Gan ddefnyddio’r saethau Chwith a De ar reolydd pell eich Roku, llywiwch drwy’r carwsél categorïau. Mae’r categori sydd wedi ei amlygu yn ymddangos yng nghanol eich sgrin gyda delwedd, teitl, a disgrifiad byr. Pwyswch y botwm OK i ddewis y categori sydd wedi ei amlygu.

Mae rhai fideos i’w cael mewn mwy nag un categori. Er enghraifft, mae’r fideo Dychweliad y Mab Afradlon i’w gael yn Movies, Family, a Teenagers.

Mae’r gwahanol resi o fideos yn cynrychioli casgliad o fideos. Fel y defnyddiwch saethau rheolydd pell eich Roku i symud o gwmpas y dudalen hon, bydd y Swigen Fanylion yn dangos teitl a hyd y fideo sydd wedi ei amlygu.

 • Saethau I Fyny ac I Lawr: Llywiwch i gasgliad gwahanol. Mae teitl y casgliad yn ymddangos uwchben y carwsél.

 • Saethau Chwith a De: Sgroliwch drwy’r fideos o fewn casgliad.

  Awgrym: Bydd y rhifydd ar ochr dde brig y sgrin yn dangos faint o fideos sydd yn y casgliad a pha fideo rydych yn ei amlygu ar y pryd.

Pwyswch OK i ddewis fideo a dangos y dudalen manylion fideo. Dewiswch un o’r gweithredoedd canlynol ar y dudalen hon:

 • Play: Chwarae’r fideo o’r dechrau.

 • Play With Subtitles: Mae’r opsiwn hwn dim ond yn ymddangos pan fo isdeitlau ar gael am y fideo cyfredol. Bydd dewis yr opsiwn hwn yn chwarae’r fideo gydag isdeitlau a hefyd yn galluogi isdeitlau (pan fyddan nhw ar gael) i bob fideo yn y rhannau Streaming a Video on Demand. I analluogi isdeitlau, dewiswch Play Without Subtitles.

 • Play All in This Collection: Chwarae pob fideo yn y casgliad, gan ddechrau gyda’r fideo cyfredol.

  Sylwch: Bydd y chwarae’n stopio pan fydd pob fideo yn y casgliad wedi cael eu chwarae.

 Rheoli Chwarae Fideo

Pan fo fideo’n chwarae yn y rhan Video on Demand, gallwch reoli’r chwarae gyda rheolydd pell eich Roku fel a ganlyn:

 • Rhewi: Gallwch rewi’r fideo. Pwyswch y botwm eto i ailddechrau’r fideo.

 • Gwibio Ymlaen: Gohiriwch y chwarae a symudwch yn gyflym drwy’r fideo. Pan fydd y dangosydd cynnydd yn cyrraedd y man yr hoffech ei wylio, pwyswch y botwm Chwarae.

  Awgrym: Gallwch bwyso’r botwm Gwibio Ymlaen llawer o weithiau i wibio ymlaen yn gynt.

 • Dirwyn-yn-ôl: Gohiriwch y chwarae a symudwch yn ôl i ddechrau’r fideo. Pan fo’r dangosydd cynnydd yn cyrraedd y man yr hoffech ei wylio, pwyswch y botwm Chwarae.

  Awgrym: Gallwch bwyso’r botwm Dirwyn-yn-ôl llawer o weithiau i ddirwyn y fideo yn ei ôl yn gynt.

 • Saeth Dde: Gohiriwch y chwarae a symudwch ymlaen 10 eiliad. Pan fo’r dangosydd fideo yn cyrraedd y man yr hoffech ei wylio, pwyswch y botwm Chwarae.

 • Saeth Chwith: Gohiriwch y chwarae a symudwch yn ôl 10 eiliad. Pan fo’r dangosydd fideo yn cyrraedd y man yr hoffech ei wylio, pwyswch y botwm Chwarae.

 • Saeth i Lawr: Dangoswch wybodaeth am y fideo am ychydig eiliadau. Pwyswch y botwm eto i ffarwelio â’r sgrin wybodaeth.

 • Saeth i Fyny neu Yn Ôl: Dychwelwch at dudalen fanylion y fideo.

 Gwylio Fideos o’r Detholiad neu Rai Diweddar

Mae hafan JW Broadcasting yn rhestru dau gasgliad arbennig o Video on Demand:

 1. Featured: Pan fo’r casgliad hwn ar gael, mae’n cynnwys fideos o ddiddordeb arbennig, megis y rhai sy’n cael sylw yn gysylltiedig ag addoliad teuluol neu’n cyfarfodydd wythnosol.

 2. Latest: Y chwe fideo mwyaf diweddar i gael eu hychwanegu.

Dilynwch y camau hyn i ddewis fideo o un o’r casgliadau:

 • Amlygwch y casgliad drwy ddefnyddio’r saeth I Fyny neu I Lawr.

 • Pwyswch y botwm OK i ddangos y fideos yn y casgliad sydd wedi ei amlygu.

 • Defnyddiwch y saeth I Fyny neu I Lawr i sgrolio trwy’r fideos.

 • Pwyswch y botwm OK i ddewis y fideo sydd wedi ei amlygu a dangos ei dudalen fanylion.

  Sylwch: Dewiswch Play All in This Collection ar y sgrin hon i chwarae pob fideo yn un o’r casgliadau arbennig.