Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

JW BROADCASTING

Gwrando ar Sain ar Roku

Gwrando ar Sain ar Roku

Mae’r rhan Sain yn cynnwys casgliadau sain, gan gynnwys cerddoriaeth, dramâu, a darlleniadau dramatig o’r Beibl.

(Sylwch: Cewch weld darluniau o reolydd pell Roku 3 drwy gydol y tiwtorial. Mae’n bosibl y bydd eich rheolydd pell chi ychydig yn wahanol.)

Dewiswch Sain o hafan JW Broadcasting i weld y casgliadau sain sydd i’w cael. Dilynwch y camau isod i gael hyd i raglenni sain a gwrando arnyn nhw:

 Gwrando ar Raglen Sain

Defnyddio saethau ar reolydd pell eich Roku i symud o gwmpas y dudalen Sain. Mae’r Swigen Fanylion yn dangos teitl a hyd y rhaglen wedi eu hamlygu.

 • Saethau I Fyny ac I Lawr: Llywiwch i gasgliad gwahanol. Mae teitl y casgliad yn ymddangos uwchben y carwsél.

 • Saethau Chwith a De: Sgroliwch drwy’r rhaglenni sain o fewn casgliad.

Awgrym: Mae’r rhifydd ar ochr dde brig y sgrin yn dangos faint o raglenni sain sydd yn y casgliad a pha raglen rydych yn ei hamlygu ar y pryd.

Pwyswch OK i ddewis y rhaglen sydd wedi ei hamlygu a llwytho’r sgrin Audio Program Details. Dewiswch un o’r gweithredoedd canlynol:

 • Chwarae: Chwarae’r rhaglen sain o’r dechreuad.

 • Rhewi: Rhewi’r rhaglen.

 • Ailddechrau: Ailddechrau rhaglen sain sydd wedi cael ei rhewi.

  Sylwch: Mae’r system yn cofio eich lleoliad yn y rhaglen sain pan ydych ar y sgrin Audio Program Details. Unwaith ichi adael y sgrin hon fe fyddwch chi’n colli eich lleoliad yn y rhaglen sain.

 • Play All in This Collection: Chwarae pob rhaglen sain yn y casgliad cyfredol, gan ddechrau gyda’r rhaglen sy’n ymddangos ar eich sgrin ar y pryd.

  Sylwch: Bydd y chwarae’n stopio pan fydd pob rhaglen yn y casgliad wedi cael eu chwarae.

 Gwrando ar Gasgliad Sain

Yn ychwanegol i chwarae rhaglenni sain unigol, gallwch wrando hefyd ar y casgliad i gyd. I wneud hyn, defnyddiwch un o’r ffyrdd canlynol:

 • Play All in This Collection: O’r dudalen Sain, llywiwch at y rhaglen yr hoffech chi ei chlywed, yna pwyswch Play All in This Collection.

 • Chwarae’r Cyfan: Dewiswch yr opsiwn hwn o’r carwsél casgliadau i chwarae pob rhaglen yn y casgliad, gan gychwyn gyda’r rhaglen gyntaf.

 • Chwarae ar Hap: Dewiswch yr opsiwn hwn o’r carwsél casgliadau i chwarae pob rhaglen yn y casgliad ar hap.

Sylwch: Bydd y chwarae yn stopio ar ôl i bob cân yn y casgliad gael ei chwarae.

 Rheoli Chwarae Sain

Tra bo rhaglen sain yn chwarae, gallwch reoli’r chwarae gyda’ch rheolydd pell Roku fel y canlyn:

 • Rhewi: Rhewi’r sain. Pwyswch yr un botwm eto i barhau gyda’r sain.

 • Gwibio Ymlaen: Symud ymlaen ychydig o eiliadau.

 • Dirwyn-yn-ôl: Symud yn ôl ychydig o eiliadau.

  Sylwch: Gwilio’r dangosydd cynnydd o dan y llun i weld pa mor bell rydych yn ei symud bob tro rydych yn pwyso’r botwm.

 • Saeth Dde: Sgipio i’r rhaglen sain nesaf yn y casgliad (neu, yn y modd Chwarae ar Hap, i’r rhaglen nesaf ar hap).

 • Saeth Chwith: Sgipio i’r rhaglen sain flaenorol yn y casgliad (neu, yn y modd Chwarae ar Hap, i’r rhaglen a chwaraewyd yn flaenorol).

 • Yn Ôl: Dychwelyd i’r dudalen Sain.