Cyn ichi fedru gwylio JW Broadcasting ar eich Roku, mae rhaid ichi sefydlu eich chwaraewr Roku a gosod meddalwedd JW Broadcasting. Dilynwch y camau isod i gychwyn arni:

 Sefydlu Eich Chwaraewr Roku

Dylai eich chwaraewr Roku ddod gyda chyfarwyddiadau i’ch helpu chi gychwyn arni a chysylltu â’r rhyngrwyd. Unwaith mae’r chwaraewr Roku wedi’i gysylltu’n llwyddiannus, gorffennwch y broses sefydlu drwy ddilyn y cyfarwyddiadau sydd ar y sgrin.

Sylwch: Fe fydd angen mynediad i’r rhyngrwyd arnoch, un ai ar gyfrifiadur neu ddyfais symudol, er mwyn dilyn y cyfarwyddiadau i’w osod.

Wrth ichi gael eich arwain drwy’r broses gosod, fe ofynnir ichi gysylltu eich chwaraewr Roku. I wneud hyn, ewch i www.roku.com/link a theipiwch y cod ar eich sgrin deledu. Yna dilynwch gyfarwyddiadau’r cyfrifiadur neu ddyfais symudol i greu cyfrif Roku.

Bydd eich sgrin deledu yn adnewyddu unwaith y bydd eich chwaraewr Roku wedi’i gysylltu â’ch cyfrif.

Am fwy o fanylion ar sut i osod eich dyfais Roku, ewch at wefan Roku a’r adran Support sydd yno.

 Gosod JW Broadcasting gan Ddefnyddio Cyfrifiadur

Dyfais yw chwaraewr Roku sy’n rhedeg meddalwedd sy’n chwarae fideos (neu “sianeli”). Mae angen ichi ychwanegu’r sianeli sydd â’r fideos yr hoffwch eu gwylio. Un ffordd o ychwanegu sianel newydd yw drwy eich cyfrifiadur.

 • Ymwelwch â’r dudalen JW Broadcasting yn Roku Channel Store ar unrhyw borwr rhyngrwyd.

 • Mewngofnodwch i’ch cyfrif Roku os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi.

 • Cliciwch y botwm Add Channel. Unwaith mae’r sianel wedi ei hychwanegu’n llwyddiannus, mae’r botwm Add Channel gwyrdd yn cael ei ddisodli gan y gair Installed.

Dydy ychwanegu sianel oddi ar borwr gwe ddim ynddo’i hun yn gosod y sianel ar eich chwaraewr Roku; dim ond ei hychwanegu at y ciw bydd hynny. Nawr, mae rhaid ichi osod y sianel sydd newydd ei hychwanegu ar eich chwaraewr Roku.

 • Pwyswch y botwm Home ar eich rheolydd pell Roku.

 • Gan ddefnyddio’r saeth I Fyny neu I Lawr, ewch i Settings.

 • Pwyswch OK.

 • Ar dudalen Settings, llywiwch i fyny neu i lawr nes bod System Update wedi ei amlygu, yna pwyswch OK. Mae’r dudalen System Update yn llwytho. Dylai fod Check Now wedi ei amlygu ar ochr dde eich sgrin.

 • Pwyswch OK.

Mae’r chwaraewr Roku nawr yn gwirio neu chwilio am y sianel rydych wedi ei hychwanegu at eich ciw ac yn ei gosod.

 • Llywiwch yn ôl i sgrin hafan eich Roku a dewiswch My Channels o’r brif ddewislen. Mae’r sgrin hon yn dangos pob sianel rydych wedi eu gosod ar eich chwaraewr Roku, gan gynnwys JW Broadcasting.

 • Llywiwch i’r logo jw.org a phwyswch OK i gychwyn JW Broadcasting.

 Gosod JW Broadcasting gan Ddefnyddio Roku

Gallwch osod JW Broadcasting yn syth o’ch chwaraewr Roku.

 • Llywiwch i sgrin hafan Roku.

 • Gan ddefnyddio’r saeth I Fyny neu I Lawr ar reolydd pell eich Roku, sgroliwch y brif ddewislen nes bod Chwilio wedi ei amlygu.

 • Pwyswch OK.

Mae’r rhyngwyneb Chwilio ar Roku yn cael hyd i ffilmiau, sioeau teledu, actorion, cyfarwyddwyr, gemau, a sianeli sy’n cyfateb i’r hyn rydych yn ei deipio. Mae JW Broadcasting yn sianel, felly chwiliwch am ganlyniad y chwiliad sydd â’r symbol Channel wrth ei ymyl. Teipiwch un o’r allweddeiriau canlynol i gael hyd i JW Broadcasting:

 • jw broadcasting

 • jw.org

 • jwtv

 • Jehovah

 • Pan fo JW Broadcasting yn ymddangos yn rhestr y canlyniadau, pwyswch y saeth Dde nes eich bod chi wedi amlygu enw’r sianel, yna pwyswch OK. Nawr, dylai fod yr opsiwn Add channel wedi ei amlygu.

 • Pwyswch OK eto i osod JW Broadcasting.

I wylio JW Broadcasting, dewiswch Go to channel, neu llywiwch yn ôl i sgrin hafan Roku a chael hyd i JW Broadcasting o dan My Channels.