Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

JW BROADCASTING

Gwylio Cynnwys Wedi ei Ffrydio ar Roku

Gwylio Cynnwys Wedi ei Ffrydio ar Roku

Mae’r rhan Streaming o JW Broadcasting yn debyg i deledu yn y ffaith fod ganddi nifer o sianeli gyda chynnwys wedi ei raglennu. Os ydych chi eisiau rheoli’r chwarae (hynny yw, gwylio fideo o’r dechrau a gallu ei rewi, ei ddirwyn-yn-ôl, neu ei wibio ymlaen), ewch at y rhan Video on Demand.

(Sylwch: Mae darluniau o reolydd pell Roku 3 wedi eu cynnwys drwy gydol y tiwtorial. Efallai bydd eich rheolydd pell yn gwahaniaethu rhyw ychydig.)

Dilynwch y cyfarwyddiadau hyn i gael y gorau o gynnwys wedi ei ffrydio JW Broadcasting ar Roku:

 Gwylio Sianel Ffrydio

Dewiswch Streaming o hafan JW Broadcasting i lwytho rhestr o sianeli.

Gan ddefnyddio’r saethau Chwith a De ar reolydd pell eich Roku, llywiwch drwy’r carwsél sianeli. Mae sianel sydd wedi’i hamlygu yn ymddangos yng nghanol eich sgrin gyda delwedd, teitl, a disgrifiad byr. Pwyswch y botwm OK i ddewis y sianel sydd wedi ei hamlygu.

Tra bod y fideo’n llwytho, mae dewislen y sianel yn dangos enw’r sianel a theitlau’r fideo cyfredol a’r tri fideo nesaf.

Awgrym: Os mae’r fideo wedi llwytho ac rydych am ffarwelio â’r ddewislen sianeli, gallwch bwyso’r saeth Chwith ar eich rheolydd pell Roku.

 Dewis Sianel Wahanol

Pan ydych yn gwylio sianel sydd wedi ei ffrydio, mae yna ddwy ffordd o fynd at sianel arall:

  • Ewch yn ôl i’r sgrin dewis sianeli

    Pwyswch y saeth Chwith neu’r botwm Yn Ôl i fynd yn ôl i’r sgrin dewis sianeli. Defnyddiwch y saethau Chwith a De i lywio trwy’r carwsél sianeli. Pwyswch y botwm OK i ddewis sianel.

  • Syrffio i sianel arall

    Wrth wylio sianel ffrydio, pwyswch y saeth I Fyny neu I Lawr i newid i’r sianel nesaf neu’r un blaenorol. Fel mae’r fideo yn llwytho, mae’r ddewislen sianeli yn dangos enw’r sianel a theitl y fideo. Pwyswch y saeth I Fyny neu I Lawr i neidio i sianel arall neu aros i’r fideo lwytho.

 Defnyddio Dewislen y Sianel

Wrth wylio sianel ffrydio, pwyswch y saeth Dde i gyrraedd y ddewislen sianeli.

Yn ychwanegol i enw’r sianel a theitlau’r fideos cyfredol a’r rhai nesaf, mae gan y ddewislen hon ddwy broses: Play From Beginning a Play With Subtitles. Defnyddiwch y saeth I Fyny neu I Lawr i amlygu opsiwn. Pwyswch y botwm OK i’w ddewis.

  • Play From Beginning: Dewis yr opsiwn hwn i wylio’r fideo yn y rhan Video on Demand. Yno, gallwch chwarae’r fideo o’r dechrau, rhewi, dirwyn-yn-ôl, a gwibio ymlaen.

  • Play With Subtitles: Dewiswch yr opsiwn hwn i ddechrau chwarae’r fideo cyfredol gydag isdeitlau, ac i droi isdeitlau ymlaen (pan fyddan nhw ar gael) ar gyfer pob fideo yn y rhannau Streaming neu Video on Demand. I analluogi isdeitlau, ewch i’r ddewislen eto a dewiswch Play Without Subtitles. (Sylwch: Mae’r opsiwn dim ond yn dangos os oes yna isdeitlau ar gael ar gyfer y fideo cyfredol.)

I gau dewislen y sianeli, pwyswch ar y saeth Chwith, y saeth Dde, neu’r botwm Yn Ôl.